Vállalkozók Klubja Egyesület
1106 Budapest, Gyakorló köz 5.
Telefon: +36 1 789 0614 • Fax: +36 1 799 6928
E-mail: info@vallalkozokklubja.hu
Ma 2022. december 1. csütörtök, Elza napja van.
 

Tagsági feltételek


1. Az Egyesületnek minden természetes és jogi személy tagja lehet, függetlenül az állampolgárságától és a bejegyzési helyétől, ha kéri felvételét és

  – elfogadja az alapszabályt, valamint a működési szabályzatot (belépési nyilatkozatával)

  – akinek jelentkezését a Választmány elfogadja

  – fizeti a tagsági díjat

2. Az Egyesületnek nyilvántartott tagsága van. Tagjai tagsági igazolvánnyal rendelkeznek. A tagsági díj mértékét a Választmány állapítja meg.

3. Az Egyesületnek tagja bármely más társadalmi szervezetnek tagja lehet, amelynek programja és célkitűzései nem ellentétesek az Egyesületével.

4. A tagsági viszony megszűnik:

     4.1. kilépéskor

     4.2. kizáráskor

     4.3. az Egyesület megszűnésével

A kizárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti, ha a tag magatartása ellentétes az alapszabállyal. A kizárásról a Választmány kétharmados szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. Kizárás esetén a közgyűlésen lehet fellebbezni, amely egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással dönt.

5. Az Egyesület tagjai a Választmánytól kérhetik tagsági viszonyuk meghatározott időre való szüneteltetését. Ennek ideje alatt mentesülnek kötelességeik teljesítése alól és jogaikat nem gyakorolhatják. A tagsági viszony szüneteltetésének engedélyezéséről a Választmány dönt.

6. Az egyesület pártoló tagként ismeri el azokat a jogi és természetes személyeket, akik elfogadják az Egyesület céljait, de nem vesznek részt az Egyesület konkrét tevékenységében. Pártoló taggá nyilatkozat és önként vállalt mértékű, évenként fizetett tagsági díj befizetésével válhat valaki, külön döntés nélkül. Az Egyesület irodája nyilvántartásba veszi a pártoló tagokat.

7. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kiemelkedő tevékenységével – elsősorban erkölcsileg – támogatja az Egyesület működését. A tiszteletbeli tagsági viszony engedélyezéséről a Közgyűlés dönt.

Tagsági díj: 5.000,- Ft/év


A változtatás jogát a Választmány fenntartja!


Budapest, 2014. december 9.


A Vállalkozók Klubja Egyesület Választmánya

Ujhelyi Sándor elnök, Bonyhády Elek főtitkár

Hírlevél

Azonosító:

Jelszó:

Jelszó emlékeztetőVállalkozók Klubja Egyesület
Alapítva: 1990-ben.